Tartószerkezeti tervezés

Irodánkban külön a tartószerkezeti tervezésre specializálódott statikus mérnökök foglalkoznak azzal, hogy a kiadott építész tervek csak olyan műszaki megoldásokat tartalmazzanak, amelyek tartószerkezetileg is korrektek ill. gazdaságosan kivitelezhetőek. 
Hogy mit is jelent ez az építtető számára, azt az alábbi valós esetek bemutatásával szeretnénk érzékeltetni.

  Tartószerkezet
  • Egy építtető azzal keresett meg bennünket, hogy épülő családi házánál már elkészült a zárófödém és most éppen olyan ácsokat keres, akikre rábízhatná az engedélyezési tervben megrajzolt manzárdtető elkészítését. A lehetséges jelöltek közül kettő is kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a már elkészült födém alkalmas-e a tetőszerkezet fogadására. Ez szöget ütött a megrendelő fejébe, ezért szánta rá magát, hogy statikus mérnökök segítségét kéri.
    Ebben a konkrét esetben kiderült, hogy a már elkészült födémet utólagos acél szerkezetekkel meg kell erősíteni, ami több száz-ezer forintos többlet kiadással járt. Mindez elkerülhető lett volna, ha már az engedélyezési terv készítésekor felhívják az építtető figyelmét arra, hogy a betervezett gerendás zárófödémre csak külön statikus kiviteli terv szerint szabad ráterhelni a tető terheit.
  Tartószerkezet

  Tartószerkezet
  • Többször előfordult már a praxisunkban, hogy ún. mediterrán ház közbenső födémére kellett statikus kiviteli tervet készíteni. Ezeknél az épületeknél az emeleti falak vissza vannak ugratva a földszinti tartófalakhoz képest, azaz közvetlenül a födémet terhelik.  Ez a probléma általában megoldható, de nem mindegy milyen áron. Egy átgondolt építészeti tervben mindig el lehet helyezni olyan tartószerkezeti elemeket (oszlopokat, teherhordó falszakaszokat) a földszinten, amelyek nem zavarják a térszervezést, ugyanakkor képesek hordani a felső falak súlyának egy részét is.

  Tartószerkezet