Részvétel a kivitelezésben

Alapvetően három olyan személy van, aki felelősséggel tartozik a kivitelezésért, annak felügyeletéért, irányításáért. Nézzük ezeket a szereplőket egyesével:

1. Felelős műszaki vezető

Ő tulajdonképpen a kivitelező embere, aki a helyszínen nap mint nap irányítja az építkezést, folyamatában irányítja és ellenőrzi a munkavégzést. Ehhez kellő szakmai képzettséggel kell rendelkeznie, ill. ezen túlmenően meg kell felelnie a szakmagyakorlási feltételeknek. (Ez utóbbi azt jelenti, hogy regisztráltatnia kell magát a műszaki vezetőket nyilvántartó kamarai névjegyzékben.) A felelős műszaki vezetőnek kell viselnie a felelősséget az építkezés műszaki megvalósításáért, neki kell vezetnie az építési naplót.
Minden építkezésnél kötelező a felelős műszaki vezetőt megnevezni, az ő nyilatkozata elengedhetetlenül szükséges a használatba vételi engedély megszerzéséhez is.

Kérjen tőlünk díjtalan ajánlatot!

  Felelős műszaki vezető

2. Építési műszaki ellenőr

A műszaki ellenőr az építtető érdekeit képviseli a kivitelezővel szemben. Ő az aki birtokában van mindannak a szakmai tudásnak, amely képessé teszi arra, hogy érdemben nyomon tudja követni az építkezést. Ellenőrzi, hogy az elvégzett munkák minőségben és mennyiségben megfelelnek-e a műszaki terveknek, elvárásoknak ill. a vállalkozóval kötött szerződésnek. A műszaki ellenőr mindig egy lépéssel a kivitelezés előtt jár, így igyekszik a lehetséges hibákat előre felmérni és megelőzni.
Jogi értelemben csak akkor kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha a beruházás közpénzek felhasználásával valósul meg.

Kérjen tőlünk díjtalan ajánlatot!

  Építési műszaki ellenőr

3. Tervező - tervezői művezetés keretében

A tervezői művezetés abból áll, hogy a tervező az általa készített kiviteli terveket ismerteti a kivitelezővel, átbeszélik a megvalósítás részleteit. Ennek során előfordul, hogy szóban megbeszélnek olyan apróbb részleteket is, amire nem készült terv, de mégis érdemes rá külön kitérni. Ha az építés során valamilyen okból eltértek a tervtől és ez további változtatásokat generál, szintén ki szokták kérni a tervező véleményét.

Kérjen tőlünk díjtalan ajánlatot!
  Tervező

Mi mint tervezéssel foglalkozó cég az utóbbi két feladatot tudjuk felvállalni. Természetesen az általunk készített kiviteli tervek esetén tervezői művezetéssel segítjük a kivitelező munkáját, ill. vannak olyan munkatársaink is, akik jogosultak arra, hogy építési műszaki ellenőri feladatokat lássanak el.