Építkezők Lexikonja


 
Kifejezés Meghatározás
Alap A ház alapja, erre épül a ház
Alapozás A ház alapjának elkészítése
állóláda malteros láda, belõle meri ki a habarcsot a kõmûves
ámbitus oszlopos tornác, folyosó
apertúra nyílás, rés
apszis szentély
architektonikus építészeti jellegű (itt: tehát nem szobrászi)
árkád pilléreken vagy oszlopokon nyugvó ívállás, ívsor, lehet csak a homlokzaton jelentkező motívum, zárt vakárkád, vagy a mögötte lévő nyitott térrel együttes térforma
árkádos tornác épületek fő- vagy oldalhomlokzatán levő oszlopos-pilléres árkádfolyosó
átfedés két egymás alatti, ill. melletti cserép egymásra illesztése
attika a főpárkány feletti, a tetőt eltakaró tömör vagy áttört mellvédszerű fal.
bádog a lemez népies elnevezése, létezik horganyzott lemez, horganylemez, alumínium, réz lemez
baldachin hordozható védőtető vagy épitett, függesztett jellegű jelképes tetőzet.
bazilikális elrendezés három hajós térrendszerben a főhajó magasabb a mellékhajóknál, és a fény a főhajó ablakain áramlik be
belépõ a lépcsõ azon része, amelyre a lábunkat tesszük
béllet kapu vagy ablak befelé szűkülő, egész vagy féloszlopokkal díszített kerete
bikafa tetõmagasságba állított két kilógó, erõs gerenda, az arra szerelt csigával nehéz anyagokat emelnek magasba
bitugél bitumenes szigetelõhabarcs, csemperagasztó, talajnedvesség ellen, vízszigetelésként
boltozat  íves metszetű térlefedő felületszerkezet, amelyben nyomóerő működik, fajtái: donga-, kereszt-, kolostor-, teknő- és süvegboltozatok, terheit és oldalnyomásást falakra, falszakaszokra, ívsoros pillérekre, esetleg oszlopokra adja át
boltöv, boltív ívformában falazott, nyomott teherhordó elem, áthidalás, kiváltószerkezet, a boltszakaszokat elválasztó harántirányú pánt, heveder
boltszakasz, szakasz a boltozat együttműködő szerkezeti egysége
borda nélküli boltozatok a donga-, kereszt-, kolostor- és teknőboltozatokban borda nem szükséges, az egész felületet kell kizsaluzni
bordás boltozatok a román és gótikus keresztboltozatoknál csa k a bordákat kellett alázsaluzni, a süvegek kézzel kiboltozhatók voltak
bordás hálóboltozatok a gótikus kereszt- vagy többnyire dongaboltozat formát bordák tagolják kézzel kifalazható mezőkre, így csak a kőbordákaz kellett építés közben zsaluívekkel alátámasztani. Előfordul, hogy ezek a bordahálók csak utólag felhelyezett, applikált díszítések.
borona fal farökökből összerótt, a sarkokon összelapolt faszerkezet
castello (ol.) várkastély, erődített kastély
ciklopfal kötõanyag nélküli kõtömbökbõl rakott (nem réteges) fal
citling  szegekkel átvert kefeszerû falap vakolat érdesítésére
colstok összehajtható, fából készült - centi, illetve coll (azaz hüvelyk, angolul inch) beosztású - mérõvesszõ
culáger  építõipari segédmunkás
csarnoktemplom azonos magasságú hajókból álló templom
csillagboltozat a bordás boltozatnak a későgótikában elterjedt dekoratív csillagmintát adó változata
csobbantás durva vakolás, amikor a mester a merítõkanállal a vakolatot hirtelen suhintással a falazatra hányja
deflektor  kéménysapka, szellõzõkupak a tetõn
dehidrálni vízteleníteni
dekalcinálás mésztelenítés
depó  raktár, lerakat
diadalív  itt 1. a római diadalívekről átvett három nyílásos motívum, 2. a templomépítészetben a hajót a szentélytől elválasztó boltív
dongaboltozat félhenger alakú, szegmensív vagy parabola metszetű boltozat, mely oldalain folyamatos alátámasztást igényel
döngölõ beton tömörítését segítõ fa döngölõ
durchmars  túlóra, több mûszak egyben
elevátor serleges emelõ és szállító szerkezet
elfuserált (fusermunka) rosszul végzett munka
élsimító keskeny, egyenes hosszú simító léc
erõs a fal a függõlegestõl eltérõ, kifelé dõlõ fal neve
esõgallér csövek, oszlopok körüli lemezborítás
ettringit  az ún. cementbacilus, azaz talajvíz hatására létrejött vékony, tû alakú kristályok, a betont elrepesztik, teherbírását csökkentik
exedra az ókori építészetben az apszissal, szentéllyel egyenértékű félkör alaprajzú fülke
fabeton  könnyûbeton-féle (fa adalékanyagú úsztatott beton)
falazó zsinór megkönnyíti az egyes téglasorok külsõ élének pontos beállítását, illetve a téglasor felsõ élének egyenletességét; más szóval szamárvezetõ
falcolás  bádogszélek egymásra hajtása, ill. összeillesztése
falegyen a födém alatti utolsó téglasor neve, arra kerül a koszorú, illetve a gerendák
falpillér (pilaszter) a falból különböző vastagságban kiemelkedő pillér
falsáv (lizéna) a falpillérnél kisebb kiülésű, pillért utánzó vakolatsáv
falszegélylemez csaknem derékszögben meghajtott lemezcsík
fangli vagy fándli kõmûves serpenyõ, vele merik ki s terítik el a habarcsot téglára, segítségével malterozzák a falat (hordják fel a vakolatot), merítõ kanálnak is nevezik
fejelõ tégla  hosszanti irányban felezett, vagy harmadolt kisméretû tégla
feles-, negyedes-, háromnegyedes tégla keresztirányban darabolt tégla, a szükséges rész mérete alapján
felhúzni a falat rakni a sorokat, vagyis növelni a fal magasságát
fellépõ  a lépcsõfokok magassága
fiatorony karcsú, gúla alakú formaelem, a gótikus építészetben leterhelésként használták
fõfal  a ház teherhordó és külsõ falazata
fógli (vogli) gömbölyített simító eszköz a felmenõ fal és a mennyezet találkozásához
fokhegy sor  élére, foghegyre állított téglasor
forcof (vorcof)  ereszcsatorna végzõdése
főapszis főszentély
freskó, al fresco (ol.) friss, nedves mészvakolatra vízzel kevert porfestékkel készített falkép. Színei tartósabbak, mint a százaz vakolatra festésnél (secco), viszont a vakolat száradása miatt gyorsabb munkát igényel, ezért szakaszokban készül
fröcskölés egy kézbevett fadarabhoz ütögetik a színezõ kõporba mártott nyírfavesszõt
fuga  a téglák közötti vízszintes vagy függõleges hézag; illesztés, ereszték
fugázás hézagolás, tömítés
fugázó habarcs ezzel az anyaggal töltik ki a hézagot
fúgléc hézagtartó léc
fundamentum a ház, épület alapzata
fuser rossz munkát végzõ személy
függőkert teraszosan kialakított, öntözési rendszerrel ellátott emeleti kert, illetve tetőkert
glettelés falsimító anyag
glettelés vakolat egyenetlenségeinek eltüntetése (kétszer rostált anyag felhordását követõen cement és víz pépes keverékével készre simítják a beton felületét)
görög kereszt egyenlő szárú kereszt
grádics lépcsõ
granulált szemcsézett
grisaille fekete-szürke-fehérrel festett, dombormű illúzióját keltő festmény, hasonló színvilágú üvegfestmény, üvegablak
gúzolás, slígerezés a nyers téglára kerülõ híg alapvakolat
gyámfal a boltozatot tartó fal, támfal
gyámgerenda alátámasztásra szolgáló gerenda
gyámkő (konzol) a falba beépített, annak síkja elé kiugró változatos kialakítású alátámasztó elem
gyenge a fal a függõlegestõl eltérõ, befele dõlõ fal neve
gyilokjáró a várak védőfalainak tetején húzódó, lőrésekkel tagolt folyosó, amelynak védelmében lehetett támadni a várat ostromlókat
habarcs mész, cement és homok vizes keveréke
hagymasisak hagyma alakú, alul kidomborodó, felül kihegyesedő toronytető
hajó főként hosszanti elrendezésű templomoknak a hívek befogadására szánt tere. Többhajós épületeknél a hajók terét árkádsorok, oszlop- vagy pillér-gerendás rendszer kapcsolja össze (főhajó, oldalhajó vagy mellékhajó). A hossztengelyre merőleges kereszthajó többnyire ívekkel kapcsolódik a hosszhajókhoz
hálóboltozat a bordás boltozatok egyik későgótikus típusa. A sűrűn elhelyezkedő bordák számos metszéspontjukkal egyenletes hálós rajzot adnak. Főleg hosszanti terek lefedésére alkalmazták
halszálka boltozat halszálkamintás falazással rakott boltozat, melyet a rómaiak különösen kedveltek. Az építőelemek (leggyakrabban tégla) kalászhoz vagy halgerinchez hasonló falazása.
hattyúnyak az ereszlefolyó felsõ, íves része
Házalap
hébli kézi emelõ
héjazat az épület tetőzetének vagy boltozatának lefedésére, csapadék elleni védelmére szolgáló burkolat
héjszerkezet egyszer vagy kétszer görbült felületekből kialakított térbeli tartószerkezet, melynek vastagsága egyéb méreteihez képest igen kicsi
heveder, hevederív a boltozat hosszanti tengelyére merőlegesen elhelyezkedő a boltozatot erősítő ív
hévér, vagy hébér fogaskerekes, csavaros kézi emelõ
hidrofor nyomólégüst, fokozza a hálózati víz nyomását
hóbli vagyis felhúzó deszka széles, többnyire a mennyezet vakolására szolgáló vakolatsimító fából, mûanyagból, fémbõl
hófogó az ereszcsatorna fölé, a cserepek közé szerelt vagy a cserépen levõ, a cserepek síkjából kiálló összefüggõ szerkezet az olvadó hó megfogására
holker, holkersimító élek, sarkok kialakítására való ívhúzó szerszám
homlokzat az épület oldala, egy irányú vetülete, nézete
horcsik födém téglabetétes födém
hordóláda hosszú fülû, többnyire habarcs szállítására készült láda
hótörõ a tetõsíkból kiálló fémszerkezet a lecsúszó hó feldarabolására
hózug a kéménypillér tetõgerinc felöli, többnyire kibádogozott oldala
húzol híg, cementes habarccsal kellõsíti a falfelületet, hogy késõbb felhordható legyen az alapvakolat
intarziátor a faberakásokat készítő asztalos, mesterember
ívmező íves záródású nyílásoknál az ívet és a vállpontjait (ahonnan az íves rész indul) közrezáró terület
ívsoros párkány félkörívek sorából álló díszítőszalag közvetlenül a párkány alatt
izolit kõzetgyapot hõszigetelõ anyag
japáner  két nagy kerekû, billenthetõ anyagmozgató eszköz
kantfal  élükre állított téglákból rakott fal
káptalanterem kolostorokban, székesegyházi- és társaskáptalanokban a szerzetesek vagy a papság gyűlésterme, a közösség ügyeinek intézésére szolgál.
kartecsni (lehúzóléc) kétkezes vakoló eszköz a habarcs durva elegyengetéséhez
kazamata a várfalak vastagságában ill. a bástyák belsejében a föld alatt kiépített boltozott védelmi helyiség.
kecskebak kisebb állványzat, a ráhelyezett pallókról már elérhetõ a mennyezet
kefni  üreges mennyezeti béléstest, betonból vagy kerámiából készül
kellõsítés  annak az igénye, hogy az elõkészített felület jó feltételt teremtsen a következõ vakolatréteg kötéséhez
kengyel  betonba tett zárt formára hajlított vasalakzat
kerengő a kolostor belső udvarát körülvevő árkádos folyosó.
keresztboltozat eredetileg két dongaboltozat áthatásából keletkező boltozat, sokféle altípusa van: pl. csúcsíves, bordás, stb.
kibújó  a külsõ tetõre történõ kijutást megkönnyítõ nyílás
kitt (javítókitt) fatapasz, késtapasz
kitûzés  kijelölni a ház pontos helyét, illetve építendõ rész méreteit a tervrajz alapján
klamni  szorító, összetartó
klinker barnára égetett ,tömör, nagyszilárdságú, kopásálló, máz nélküli agyagáru, pl. tégla
klocni tuskó döngölõ
kõmûveskalapács univerzális téglaütögetõ és betontörõ szerszám
kõmûveskanál íves végû szerszám, falazásnál avval terítik el egyenletesen a serpenyõvel felrakott habarcsot
konténer hordozható nagy tartály, láda, az építõanyagot vagy törmeléket teszik bele
kónusz gömbölyûre megmunkált él, csúcs, kúpos felület
konvejer futószalag
konzol tartópillér
korcolás lásd falcolás
korridor folyosó
kórus itt karzat.
kosárív három vagy több különbözőközéppontú és sugarú körívdarabból szerkesztett lapos ív
koszorú a falak tetejét összefogó vasbeton szerkezet
kõzetgyapot bazaltból, mészkõbõl készülõ könnyû, éghetetlen gyapot hõ- és hangszigetelésre
kőfaragójegyek a középkori kőfaragók által - munkájuk elszámolása céljából - a faragott kőelemeken alkalmazott, bevésett betű-,szám- vagy geometrikus formákból levezethető jelek
körtetag körtére emlékeztető keresztmetszetű díszítés, főleg a gótikus boltozati bordákra vagy a nyíláskeretekre jellemző
kövér habarcs az átlagnál jóval több mész van a habarcsban
kriccleres  légbuborékos, selejtes anyag
kupola félkör- esetleg ellipszis alaprajzú félgömb, vagy abból származtatott alakú boltozott szerkezet, amelyben felületi irányú és gyűrűs nyomóerők, illetve alsó részein gyűrűs húzóerők lépnek fel. Az utóbbiakat a szerkezet vastagításával, leterhelésével küszöbölték ki.
kváder hasáb alakúra faragott szabályos építőkő, amelynek felülete a homlokzat síkján látható marad
kváderezés vakolt homlokzaton a kváderkő falazat utánzása, csak vízszintes, vagy hálós fúgával, mélyítéssel
kváderkõ  faragott, pontosan illeszthetõ kõ, pillérek tetején lévõ talpkõ, melyen a pillér nyugszik
kváderozás  faragott kövekbõl alkotott falazat vízszintesen végigfutó, függõlegesen szakaszos hézaggal
kvent ajtó, ablak kávája
lábazat homlokzatok, oszlopok és pillérek terepcsatlakozáshoz, felfekvéshez kialakított része
lábdeszka az állványzat szélére szögezett deszka, mely megakadályozza, hogy a kisebb téglák, törmelékdarabok a magasból a földre essenek
lábzsák  a palázó tetõfedõ ebbe lép, hogy biztonságosan tudjon a tetõzeten dolgozni
lambéria fából, mûanyagból hornyos-csapos szélekkel kapcsolódó keskeny léc, többnyire falak belsõ burkolására
laposvésõ  puhább kövek, például téglafal faragására szolgáló vésõ
laterna ablakokkal megnyitott tornyocska a kupolák tetején, ezen áramlik be a fény.
libella  vízszintes helyzetet beállító, ellenõrzõ mérõeszköz, helytelenül: vízmérték
lichthóf világítóudvar, kis belsõ udvar
loggia (ol.) homlokzaton megjelenő nyitott, belső térhez csatlakozó térrész
malter (azaz habarcs) mész, cement és homok vizes keveréke
manzárdtető (fr. Mansart nevéből) egy meredekebb, s felette egy laposabb hajlású síkkal létrehozott tető.
markíz védõtetõ, oszlopokkal alátámasztott tetõ, kapu fölött kiugró széles eresz
meander  szögletes, vagy más, bonyolult vonalban, esetleg ismétlõdõ módon húzódó, kígyószerû díszítmény
medalion kerek vagy elliptikus keret, befoglaló forma.
meghúz az anyag szárad a habarcs
mérmű jórészt körzővel szerkesztett rács, melyet főleg a gótikus nyílásokban alkalmaztak tagolóelemként
metlahi padlóburkoló durva kerámia lap
mezõsimító egykezes deszka nagyobb felületek simítására
mosott kavics a válogatott sóderben csak egyforma nagyságú, tisztított kavics található
murva apró kõzúzalék, tört kõ (borsókavics), helytelenül: sóder
négyezeti torony a főhajó és a kereszthajó összemetsződése felett emelkedő torony
nivella buborékos vízszintezõ
nyereg a tetõléchez rögzített ülõalkalmatosság
nyeregtető két általában azonos hajlásszögű tetősíkból álló felül egymással gerincben összemetsződő tető 
ogivális csúcsíves
olaszbástya nagy kiterjedésű, a várfallal megegyező magasságú, annak vonalából az ötszög négy oldalával kiszögellő, a falszakaszok tűz alatt tartására szolgáló védőmű.
opus caementicium (lat.) öntött fal, mely kőből, kavicsokból (adalékanyagból) és kötőanyagból (cementből, a rómaiak idején őrölt traszból, puzzolánból, santorin földből) áll össze. Ritkábban égetett mésszel a falban oltott és kötött kisebb-nagyobb kövekből áll.
ornamentika díszítés, az épület egyes részeinek felületeit díszítő elemek 
orommező háromszögű, esetleg ívesen zárt, párkány tagozattal határolt homlokfelület, timpanon.
oromszegély a lemeznek a szegélydeszkára hajlított része
oromzat nyeregtető végeit lezáró fal, ferde tetősíkig felnyúló homlokzati felfalazás, vagy nyíláskeretek hasonló formájú lezárásai
orsótér a két lépcsõkar közötti távolság neve
oszlop kör keresztmetszetű függőleges alátámasztó elem
oszlopfő (fejezet) az oszlop felső, általában faragott korornázó része. Terhet közvetít a gerendázatról a kisebb kersztmetszetű oszloptörzsre, ezért alakja lefele keskenyedő, és négyszögből kör alaprajzba vezet át.
osztás annak meghatározása (a szarufa hossza alapján), hogy hány cserépsor kerül a tetõre
ozmózis  átszivárgás
pajszer  emelõ, veszítõ rúd
pálcadísz domború, legtöbbször körív keresztmetszetű vékony tagolóelem.
palló  legalább kétcollos vastagságú deszka, elbírja a rárakott építõanyagokat, rajta állva dolgoznak a kõmûvesek a magasban
patics fal függőlegesen vezetett ágakból és gallyakból szőtt falszerkezet, amelyet sárral vakoltak
peristylium oszlopos tornáccal övezett udvar.
perlit  üveges, vulkáni kõzet hevítésekor keletkezõ duzzadt anyag, könnyû építõ- és hõszigetelõ anyagok (pl. perlitbeton) adaléka
pihenõ  többnyire lépcsõforduló, ide érve szusszanhat egyet a lépcsõn felfelé tartó
pillér négyszög vagy sokszög keresztmetszetű szabadon álló függőleges támasz, melynek az oszlophoz hasonlóan fejezete és lábazata van.
planírozás  egyengetés
pléh  lásd bádog
Pontalap Önállóan álló oszlopok alapjának megnevezése
portál kapuzat
portikusz (lat.) oszlopcsarnok,oszlopcsarnokos kapuzat.
profil keresztmetszet.
prokni  törmelék
protron  boltív a két tartó vasgerenda között
pucolás  egyes vidékeken így nevezik a falazat külsõ-belsõ bevakolását (nem a valahonnét való elszaladást jelenti)
rabicfal  könnyû, vékony falszerkezet
rabicháló vagy csirkeháló fém és fa vakolásánál, illetve sárfalak javító vakolásánál használt sûrû
ramonádli tornyok csúcsának váza, amelyre a bádogozás kerül
rihtolni  kiegyenlíteni, egyenesbe hozni
ritka malter túl vizes, azaz túl híg a habarcs
rizalit (ol. kiugrás) az épület homlokzatsíkjából - rendszerint a teljes épület magasságában - kiemelkedő tömegrész, tagolás. A homlokzaton való elhelyezkedése szerint beszélünk közép- és sarokrizalitról.
rizalit (rizolit)  épület közepén vagy sarkán elõreugró homlokzatrész
rohbau (robau) nyerstégla vakolatfelület
rosta lyukat kör alakúak
rostált sóder szitán, szitasoron áteresztett sóder, különbözõ méretû osztályozott kavics
rotunda itt: körtemplom
rozetta szirom, vagy rózsaszerû díszítõelem épületen belül és kívül, gipszbõl, mûanyagból
rózsaablak főként a templomok főhomlokzatán alkalmazott kör alakú nagy kőrácsos ablak.
runduló gép  gömbölyítõ az ereszcsatorna félkörívének készítéséhez
rusztika nyerskõ falazat
salejzni  bádogos munkáknál a borító vas
sárgerenda a vályogfal tetején erre helyezik a gerendákat
sátortető négy- vagy sokoldalú gúla alakú tető.
Sávalapozás
serpenyõ  habarcs ládából, vödörbõl történõ kimerésére szolgáló szerszám
síkfödém a teret lezáró vízszintes, felül járóburkolattal ellátott födém, amely két egymás fölötti teret választ el, vagy teret fed le ( zárófödém). Hagyományoa anyaga fa gerendasor, illetve fiók- és mestergerenda, és egy vagy többrétegű deszkázat. Korszerű formái helyszíni vagy előregyártott vasbetonból, esetleg kerámiabetétekel, vagy magas házakban acélszerkezettel, tégla, beton, kerámia és különböző hő- és hangszigetelő anyagok felhasználásával készülnek. Az utóbbi esetben gyakran különválk a terheket és a járófelületet hordó szerkezet, és aza alája függesztett, teret záró álmennyezet, helyet adva a szellőztető, világítási és egyéb berendezéseknek.
simítás egyenletes vakolt falfelület kialakítása
sisak a torony tetőzete.
sitt  bontási, építési törmelék, hulladék
smoll a bádogoskalapács félköríves oldala
sóder homokos kavics
sorba rakni a téglát olyan téglasor, amelyben a függõleges fugák az alatta levõ sor közepére esnek, azaz kötik
sovány habarcs, illetve beton kevés a habarcsban a mész, illetve a betonban a cement
spachtli (spakli, spakni) simítókés, kaparókanál
spaletta  fából készült ablaktábla, sötétítõ
spalettázás ablakok sarkánál az íves vakolatok képzése
spaltni hézag
spatulya falapocska (simításra használják)
spiccvésõ  hegyes szerszám a beton kilyukasztására, illetve a fölösleges részek letörésére
srejbolás nyújtás (pl. bádoglemeznél)
stéfalc pala- és cseréptetõnél a tûzfal melletti bádogszegély
straholás  a falazó zsinór kifeszítése két pont között
stukatúr  nádszövettel borított, bevakolt mennyezet, illetve ereszalja
stukkó belső felületek díszítésére szolgáló speciális keverékű gipszvakolat, gipszplasztika
szádfal  talajba vert, egymáshoz hornyokkal kapcsolódó acélpallókból (szádpallókból) álló fal, föld megtámasztására, illetve vízzárásra
szárny a főépülethez, tömbhöz folyamatosan vagy tetszőleges szögben kapcsolódó épületrész
szegmentív körszeletből álló lapos ív.
szemöldökpárkány nyílások felső keretelése.
szendvics (-fal, -elem, -szerkezet) kissúlyú, teherbíró elem, két vékony szilárd külsõ héj közé rögzített töltõanyagból
szeparé különszoba
szikkatív (lakkot) szárító anyag
szita hézagai négyzetesek
szitasor (szabvány és Tyler) a beton adalékanyagának szemösszetétel szerinti szortírozására szolgáló eszközsor a kívánt szemcseméret biztosítására
tablinum a római lakóházakban a bejárattal szemközti helyiség, a családfő szobája, lakomaterem, ebédlő.
tahométer fordulatszámmérõ
támpillér a boltozatok, boltívek oldalnyomását felvevő, a falat megerősítő, a fal síkjából kiugró függőleges faltömeg.
termosztát  hõfokkapcsoló
tetõlétra  palafedésnél, cserepek cseréjéhez készített, gerinchez rögzíthetõ létra
timpanon (gör.) a kislejtésű (déli jellegű) nyeregtetős épületek egyenlő oldalú háromszög alakú, párkánnyal keretelt orommezője, vagy ablak- és ajtónyílások feletti hasonló alakú keretelés.
tinktorál  sûrû bükk-kátrány emulzió, szabadtéri faszerkezetek védelmére
tipli  csavarok beerõsítésére szolgáló, falba helyezett fa- vagy mûanyag pecek
többrétegû vakolás  nagyon egyenetlen falazat hibáinak eltüntetése több lépcsõben
törni a cserepet megadott méretre szabni, faragni a tetõfedõ anyagot
traktátus elméleti írás, pl. a festészetről, az építészetről, stb. 
traktus két szerkezeti rendszer, többnyire fal közötti helyiségsor.
travertin  sárgásfehér, könnyû, forrásvízi mészkõ - jól faragható, épületszobrász-kõburkoló alapanyag
trógli  hordágyszerû alkalmatosság, amelyen két ember a kívánt helyre viszi a téglát, esetleg kavicsot, törmeléket, földet
úsztatott beton alapozóbeton, 30-50 %-ban tartalmaz köveket
úsztatott kõ hígfolyós állagú betonba dobált kõdarabok, fõként az alap készítésénél
ülőfülke a falba mélyített, az ablaknyíláshoz kapcsolódó fülke.
vakolás  a fal felületi egyenetlenségeit habarccsal eltüntetik, simára dolgozzák
válaszfal  belsõ térelválasztó vékony falazat
vápalemez  két sík találkozásába helyezett lemez
ventilláció légcsere
veranda  két-három oldalról (üveg)fallal védett, az épületbõl kiugró, fedett elõhelyiség
verébdeszkalemez lásd oromszegély
villa rustica vidéki lak, földbirtok központjában levő lakóház gazdasági épületekkel.
vimperga egyenlő szárú háromszög alakú, meredek (északi jellegű) oromzat ajtó- vagy ablaknyílások fölött.
vinkli  szeglet, szög (általában derékszög)
vinklivas derékszögmérõ
vízhányó anyagok függõleges szállítására való csigás vagy motoros emelõ
vízorr  párkányok, könyöklõk alján kialakított esõvíz elvezetésére való horony
vízüveg  hézagkitöltéshez, talajszilárdításhoz használt sziruphoz hasonló kötõanyag
wulstni  szélgömbölyítõ az ereszcsatornánál
zárókő a boltozásnál legfelül, utolsóként elhelyezett általában díszített és kőfaragójeggyel ellátott kő. Ennek behelyezésével válik zárt szerkezetté, s így állékonnyá a boltozat.
zokli  párkány
zúzalék aprított építési adalékanyag
zúzott kõ durvább zúzalék, pl. vasúti töltéseken a sín aljzata
zsalu  sablon a betonozáshoz, boltívek készítéséhez
zsalugáter lécszerkezetû kitámasztható ablaktábla
zsaluzás vasbeton, betonelemek váza deszkából, amelybe a betont öntik
zsanér csuklópánt (ajtón, ablakon, ill. bútoron)
zsindely 1-2 cm vastag ék keresztmetszetű fából hasított vagy fűrészelt tetőfedő elem.
zsinórállvány segítségével tûzik ki az építmény pontos helyét
zsugorfólia csomagolásra, szállításra szolgáló hõre zsugorodó mûanyagfólia